Hoppa till huvudinnehåll

Vattenforum i Almedalen 3-4 juli 2018

Vattenforum är mötesplatsen för alla som är intresserade av och jobbar med vårt viktigaste livsmedel: Vatten.

Vattenforums syfte är att fungera som en gemensam plattform för att diskutera frågor, identifiera utmaningar och möjligheter samt tydliggöra samhällsaktörernas olika ansvarsområden. Hur kan vi på bästa sätt förvalta vårt vatten från källa till hav globalt, nationellt och lokalt?

Vattenfrågan kräver politiska beslut, såväl globalt, som nationellt och lokalt. Regeringens satsning på Agenda 2030 utifrån FNs globala hållbarhetsmål, den nationella livsmedelsstrategin samt kontrollstation 2020 för uppföljning av de klimat- och energipolitiska målen är tydliga exempel på detta. Krisberedskap, säkerhet och tryggad tillgång till mat diskuteras också allt mer kopplat till vattenfrågor.

Svenskt Vatten och SIWI har samlat all information på www.vattenforum.nu. Bilder från Almedalen 2018 kan du se här

Vattenforum arrangerades tillsammans av Svenskt Vatten och SIWI tisdag och onsdag 3-4 juli 2018.

Frågor? Mejla info@vattenforum.nu

Kontaktpersoner i resp org:
Svenskt Vatten, Ewa Bohman-Ottosson 070-250 22 91
SIWI, Kristina Johansson 072-050 60 45