Hoppa till huvudinnehåll

Webinar Nationellt chefsforum för VA-ansvariga

Den 26 maj arrangerade Svenskt Vatten återigen en nationell chefsträff. Denna gång i digital form. Inbjudan riktade sig till dig som är chef och/eller ansvarig för VA-verksamheten i din kommun.

VA-branschen står inför stora utmaningar. Som VA-ansvarig ställs man inför komplexa frågeställningar gällande verksamhetsstyrning, effektivisering, finansiering och ledarskap. Efter dialog med flera VA-ansvariga har det framkommit önskemål om att träffas på chefsnivå för att utbyta erfarenheter och kunskap gällande ledningsfrågor.

Den 26 maj var det dags för 2020 års första nätverksmöte, men denna första träff genomfördes digitalt, dvs som ett webinar.

Den 24 – 25 november genomförs 2020 års andra nätverksmöte (från lunch till lunch), reservera därför redan nu dessa datum i din kalender!

Övergripande syfte 

Vi vill med detta forum skapa utrymme för diskussioner, förankring och erfarenhetsutbyte kring managementfrågor och ledarskap. Ämnesmässigt planerar vi för diskussioner och kunskapsutbyte gällande VA-strategiska frågor (såsom: ledning/styrning, investeringsfrågor, säkerhet, taxa, affärsmodeller, etc).

Inspelad version

Om du missade vårt webinar finns det möjlighet att ta del av en inspelad version i efterhand. Kostnad: 995:- (exkl moms)

För att anmäla dig och se det inspelade webinariet klicka här.

Frågor hänvisas till Ewa Bohman-Ottosson