Hoppa till huvudinnehåll

Webinar Rörnät & Klimat (RÖK) 28 april

I väntan på nästa RÖK-konferens 2021 arrangerade Svenskt Vatten ett webinar inom Rörnät och Klimat. Vi fokuserade på två teman: "Regn och Dagvatten" samt "Planera och Förvalta".

Vilka regn ska vi dimensionera för? Vad är rimliga krav för dagvattenrening?

Hur ska vi prioritera åtgärder inom ledningsnätet? Vad kan vi lära av andra för att systematiskt förvalta VA-systemet?

Se program för detaljer (pdf).

Dag: 28 april, 2020.
Tid: 13.30 - 16.00
Kostnad: 1495:-, exkl moms

OBS! Svenskt Vatten har beslutat att inte fakturera konferensavgiften för anmälda deltagare till konferensen RÖK 2020 (24-25 mars i Malmö), som ställdes in p.g.a. Covid-19.