Bokningsvillkor - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bokningsvillkor

Här hittar du våra bokningsvillkor för evenemang. Med evenemang menar vi kurser, konferenser, workshops och seminariedagar.

Anmälan

Din anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person inom samma företag. Sista anmälningsdag är 14 dagar före evenemangets start, i mån av plats, om inget annat anges.

Bekräftelse

Du får en bokningsbekräftelse efter att vi har tagi t emot din anmälan.

Avgift

Svenskt Vatten är en medlemsorganisation med tre priskategorier. Vid anmälan anger du om du är medlem (dvs kommun/VA-bolag), Företagspartner (konsult/företag) eller inte har någon typ av medlemskap hos Svenskt Vatten. Skulle du angivit fel priskategori förbehåller vi oss rätten att korrigera detta vid fakturering.

Lista över medlemmar
Lista över företagspartners

I avgiften ingår dokumentation, om inget annat anges. Kostnader tillkommer för måltider och ev. logi. Moms tillkommer på samtliga priser. Evenemanget faktureras i samband med start. Betalningsvillkor: 30 dagar netto.

Kallelse

Du får en kallelse med e-post, 1 – 2 veckor före evenemanget.

Avbokning / ombokning

Vid avbokning 8 - 14 dagar före (*se särskilda avbokningsregler för Diplomkurser nedan)  evenemangets start debiteras 50 % av kursavgiften, vid avbokning 0 - 7 dagar före start debiteras fullt pris.  Avbokningskostnad för kost och logi följer konferensanläggningens avbokningsregler.

Notera att platsen kan överlåtas till annan person inom samma företag.

Vid ombokning faktureras evenemanget i samband med det ursprungliga anmälningsdatumet, dessutom tillkommer en administrativ avgift om 500 kronor om en ombokning eller ändring sker senare än 14 dagar före start.

Särskilda avbokningsregler för diplomkurser

Vid avbokning senare än 30 dagar före evenemangets start debiteras 100 % av kursavgiften. Avbokningskostnad för kost och logi följer konferensanläggningens avbokningsregler.

Notera att platsen kan överlåtas till annan person inom samma företag.

Vid ombokning faktureras evenemanget i samband med det ursprungliga anmälningsdatumet, dessutom tillkommer en administrativ avgift om 500 kronor om en ombokning eller ändring sker senare än 14 dagar före start. 

Inställt evenemang

I de fall då deltagarantalet är för litet förbehåller vi oss rätten att ställa in ett aviserat evenemang senast 14 dagar före start. Detta gäller även om lärare/föreläsare akut insjuknar och vi inte kan få lämplig ersättare. Vi svarar inte för uppkomna kostnader hos deltagaren vid inställt evenemang och tillämpar i övrigt köplagen.

Vi ansvarar inte för de fall då evenemanget hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Personuppgifter

De personuppgifter du har lämnat använder vi i vår administration, statistik, kund- och marknadsanalys. För att ta del av vilka personuppgifter om dig vi behandlar eller om du vill ändra uppgifter om dig, skickar du en skriftlig begäran med din underskrift till Svenskt Vatten, Box 14057, 167 14 Bromma.