Säkert dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Säkert dricksvatten

För att säkra tillgången till säkert dricksvatten behövs både fler krav på VA-aktörer och fler möjligheter att vidta sanktioner mot andra aktörer.

  • Lagstifta om skyldighet att inrätta vattenskyddsområden (VSO) utifrån risknivå och skyddsbehov.
  • Om pågående markanvändning avsevärt försvåras ska eventuell ersättning till verksamhetsutövaren belasta VA-kollektivet.
  • Långsiktiga förutsättningar, finansiering, mål och medel för den nationella samordningsgruppen för dricksvatten måste säkerställas.
  • Rätten att vidta sanktioner mot kunder som inte följer krav på begränsningar, till exempel bevattningsförbud, måste skärpas.