Biogas - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Biogas

Biogas är en mycket viktig faktor i omställningen mot ett hållbart och klimatneutralt samhälle.

  • Undantaget för koldioxidskatt måste finnas kvar för biogas.
  • Premien på ca 20–30 öre per kWh för uppgradering till fordonsgas måste omfatta även biogas från avloppsreningsverk.
  • Stöd och stimulans enligt Biogasmarknadsutredningen (SOU 2019:63) bör genomföras.
  • Svensk biogas måste ha jämlika konkurrensvillkor mot importerad.
  • Biogasdrivna fordon, både lätta och tunga, behövs i klimatomställningen. Subventioner ska inte missgynna biogasbilar.