Vägledning om kraftigt modifierade vattenförekomster - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vägledning om kraftigt modifierade vattenförekomster

Svenskt Vatten anser att vägledningen är välkommen men bör göras om på några väsentliga punkter. Den är i delar omöjlig att tillämpa och den får inte snäva in när vattenförekomster ska förklaras vara kraftigt modifierade. Snäv tillämpning kan i enstaka fall påverka VA-verksamheter negativt.

Här är vårt remissvar (pdf).