Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav

Det är positivt att HaV vägleder om hur reglerna om undantag bör tillämpas. Svenskt Vatten anser att vissa delar behöver kompletteras och en del bör skrivas om från grunden. HaV behöver komplettera vägledningen om hur undantagsreglerna ska tillämpas så att tillämpningen blir förenlig med det EU-reglerade kravet om att miljöskyddande avloppsreningsverk med utbygg kapacitet alltid måste finnas, alltså även i de fall närrecipientens status försämras eller äventyras trots att bästa möjliga tillgängliga reningsteknik används.

HaV bör lyfta fram tillämpningen av kvalitetsundantag. Vi ifrågasätter det rättsliga stödet och stödet i en 12 år gammal EU-vägledning från tiden före Weserdomen för att nu betona tidsundantag före kvalitetsundantag när det är fem år kvar till 2027.

Vi anser att HaV bör arbeta om vägledningen från grunden om hur begreppet orimliga kostnader bör tillämpas. Vi bedömer att Sverige får en strängare tillämpning än övriga EU och anser att HaV bör ta sin tolkningsgrund i Vattendirektivets undantagsbestämmelsernär HaV tolkar de svenska undantagsbestämmelserna.

Läs hela remissvaret här.