Svenskt Vattens remissvar angående Kemikalieinspektionens redovisning ”Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter - rapport från ett regeringsuppdrag” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens remissvar angående Kemikalieinspektionens redovisning ”Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter - rapport från ett regeringsuppdrag”

Svenskt Vattens remissvar tar bland annat upp att Kemikalieinspektionens rapport behöver korrigeras på flera viktiga punkter men också att Svenskt Vatten tillstyrker Kemikalieinspektionens uppfattning att arbetet med att begränsa mikroplast i kosmetiska och kemiska produkter i första hand bör ske på EU-nivå. Svenskt Vatten anser samtidigt att det finns områden där nationella begränsningar bör gå före.

Läs hela Svenskt Vattens remissvar här.