Svenskt Vattens remissvar angående Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2018:XX om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens remissvar angående Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2018:XX om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2012:18

Svenskt Vatten underkänner konsekvensutredningen som innehåller grova faktafel. HaV behöver göra om den i samarbete med Naturvårdsverket. Svenskt Vatten bistår gärna.

Läs Svenskt Vattens remissvar!