Svar på HaV:s nationella plan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svar på HaV:s nationella plan

Svenskt Vatten bedömer att planen för att ompröva vattenkraft tränger undan resurser för  omprövning av reningsverk. Denna bör även ge vägledning för omprövningen av vattenkraftdammar som samtidigt är vattentäkter.