Svar om miljöövervakningen och VA:s behov - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svar om miljöövervakningen och VA:s behov

VA-verksamheter bedriver viss miljöövervakning utifrån sisna behov men är för den skull inte ansvariga för att finansiera statens uppdrag att övervaka miljön. För det behöver staten skjuta till flera hundra miljoner kronor. Staten bör förbättra dataflödena så att VA:s data kommer till användning.

Läs hela remissvaret