Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10)

Svenskt Vatten har synpunkter som rör klimatanpassning, slamanvändning och ansvaret enligt 6 § vattentjänstlagen på föreslagna etappmål. Vi välkomnar en utredning om att möjliggöra ekologisk kompensation för reningsverk och en översyn av reglerna om markavvattning.

Läs hela remissvaret här (pdf).