Remissvar på Vägledning om vattenskyddsområde - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar på Vägledning om vattenskyddsområde

Svenskt Vatten välkomnar en handledning vid inrättande av vattenskydd. Genom ett tydlig och handfast stöd slipper berörda parter själva uppfinna arbetssätt vilket är ineffektivt eller i värsta fall rättsosäkert. Den föreslagna handledningen är dock för övergripande för att möta behovet av ett tydlig stöd i det operativa arbetet på kommunnivå. Svenskt Vatten anser att handledningen behöver konkretiseras, vilket också stöds av andra remissinstanser, t ex SGU.

Läs hela remissvaret