Växtskyddsmedel Jordbruksverket - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Växtskyddsmedel Jordbruksverket

Statens jordbruksverk föreslog hösten 2015 nya föreskrifter för att dokumentera yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. I dokumentationen föreslogs bl.a. ingå uppgift om medlets namn, tidpunkt för och den använda dosen vid appliceringen, det område där medlet använts och den gröda det använts för. Dessutom fanns föreskrifter för hantering av dokumentationen. I ett förnyat förslag har man lagt till två punkter om hantering av dokumentationen.

Svenskt Vatten anser, liksom tidigare, att dokumentationen om användning av växtskyddsmedel också bör skickas till berörd dricksvattenproducent om spridningen sker inom ett vattenskyddsområde, samt att tre år är för kort tid att spara dokumentationen.

Remiss från Jordbruksverket. 
Läs hela remissvaret: Ändring av Jordbruksverkets föreskrifter om dokumentationskrav för växtskyddsmedel