Förslag till ändringar i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till ändringar i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten

Svenskt Vatten har inga synpunkter på förslaget och tillstyrker ändringarna i SGU:s föreskrifter SGU-FS-2013:2.

Remiss från: Sveriges Geologiska undersökning
Ladda ner remissvaret: Remissvar på Ändringar i SGU:s föreskrifter (SGU-FS-2013:2) om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten.