Remissvar på Remissomgång 2 om förslag till vägledning för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar på Remissomgång 2 om förslag till vägledning för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden

Svenskt Vatten är positivt till att syftet med vägledningen är att bidra till ett effektivt skydd av vattentäkter. Det är bra att det påpekas att verksamhetsutövaren redovisar tillräckliga uppgifter och att man föreslår att den tillståndsgivande myndigheten ska vara restriktiv med att ge tillstånd för användning av glyfosat inom primär skyddszon.

Remiss från: Havs- och vattenmyndigheten
Kommentar: HaV och Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. Det första förslaget från 2015 har nu omarbetats efter de synpunkter som då kom in.

Svenskt Vatten anser att det är bra att man nu skärpt kraven på att verksamhetsutövaren redovisar tillräckliga uppgifter så att myndigheten kan fatta ett välgrundat beslut och att kommunen också kan kräva modellsimuleringar. Eftersom tillgängliga modeller inte kan användas för att bedöma risken för spridning av glyfosat till ytvatten föreslås i vägledningen att den tillståndsgivande myndigheten ska vara restriktiv med att ge tillstånd för användning av glyfosat inom primär skyddszon.

Ladda ner remissvaret: Remissvar på Remissomgång 2 om förslag till vägledning för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.