Remissvar på Dricksvattenutredningen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar på Dricksvattenutredningen

Utredningen är välgjord och de flesta förslagen är i huvudsak bra. Ett viktigt förslag är att lagreglera ökad samverkan mellan kommuner för att säkerställa framtida dricksvattenförsörjning i hela landet. En svaghet är att utredningen borde ha tagit kemikaliesamhällets faror på betydligt större allvar, vattentäkterna behöver ett starkare skydd.

Utredningen slår i inledning fast att "Dricksvattnet utgör landets i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem, en förutsättning för att samhälle, företag och olika verksamheter ska fungera." Det håller Svenskt Vatten helt med om och det är ett konstaterande som förpliktigar.

I vårt remissvar lyfter vi fram att att utredningen i huvudsak är gedigen och välgjord. Men beträffande kemikalieskyddet runt landets vattentäkter är vi kritiska. Spridning och utsläpp närmast vattenuttagen av de allra farligaste kemiska ämnena, växtskyddsmedel, olja, bensin och diesel samt större avloppsutsläpp ska förbjudas i hela landet.

Ett kemiskt ämne som exempelvis PFAS är lika giftigt i hela landet. Kunskaperna om kemiska ämnens farliga egenskaper finns centralt och internationellt, men utredningen tycker frågan ska regleras lokalt trots varierad kunskap.