Remiss högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remiss högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

Svenskt Vatten välkomnar att Kemikalieinspektionen tagit fram ett förslag till reglering av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum. Vi anser dock att det är svårt att förstå vilken effekt de föreslagna åtgärderna får eftersom de i sin tur är beroende av hur stora undantagen blir.

Läs hela remissvaret: Kemikalieinspektionens förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum.