Förslag till föreskrifter om radon på arbetsplatser (SSM2017-797) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till föreskrifter om radon på arbetsplatser (SSM2017-797)

Svenskt Vatten välkomnar att föreskrifter införs om radon på arbetsplatser. Vi tror att det kommer att leda till ett mer systematiskt arbetssätt för att minska radonexponeringen hos de av våra medlemmar som utsätts för radon i samband med arbete på vattenverk, vilket i sin tur kan leda till en säkrare arbetsmiljö.

Det mer systematiska arbetssättet kommer att medföra ökade kostnader för våra medlemmar. I de fall referensnivån överskrids, trots att åtgärder har vidtagits, ska det anmälas till Strålskyddsmyndigheten som då tar över tillsynsansvaret på arbetsplatsen. Det är därför av största vikt att Strålskyddsmyndigheten får de resurser som krävs för att kunna utföra tillsyn på de arbetsplatser som anmält överskridande av referensnivå, och därmed bidra till en säker arbetsmiljö på vattenverken och andra arbetsplatser där radonexponering förekommer.

Läs hela remissvaret.