Förslag till Vägledning om radioaktivitet i dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till Vägledning om radioaktivitet i dricksvatten

Livsmedelsverket lade hösten 2015 i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) till regler om radioaktivitet i dricksvatten. För att underlätta att följa de nya föreskrifterna har Livsmedelsverket tagit fram ett förslag till vägledning om radioaktivitet i dricksvatten.

Remiss från: Livsmedelsverket

Kommentar: Svenskt Vatten uppskattar att denna vägledning om radioaktivitet i dricksvatten ges ut separat innan det arbetas in i Vägledningen till dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30, där uppgifterna kan vara svåra att hitta eftersom de där återfinns i olika kapitel.

Svenskt Vatten anser att det på flera ställen kunde förtydligas vart dricksvattenproducenterna skall vända sig med olika frågor.

Läs hela remissvaret: Förslag till Vägledning om radioaktivitet i dricksvatten (Dnr 2016/01869).