Förslag till vägledning för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde (ärendenummer 2604-15) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till vägledning för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde (ärendenummer 2604-15)

Svenskt Vatten anser att vägledningen är välskriven. Dock borde man bättre belysa olika alternativ till den av SLU utvecklade MACRO-modellen för att identifiera känsliga områden och kunna beskriva transporten av glyfosat.

Remiss från: Havs- och vattenmyndigheten
Kommentar: Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gemensamt tagit fram en vägledning med råd och riktlinjer för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. I vägledningen beskrivs hur bedömningar görs, hur beslutsstöd används, hur ansökan görs, riskreducerande åtgärder och villkor för användning samt övervakning och uppföljning.

Svenskt Vatten anser att vägledningen är välskriven. Dock borde man bättre belysa olika alternativ till den av SLU utvecklade MACRO-modellen för att identifiera känsliga områden och kunna beskriva transporten av glyfosat.

Ladda ner remissvaret: Remissvar på Förslag till vägledning för prövning av användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden (ärendenummer 2604-15).