Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel (Dnr 4.4.16-2819/15) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel (Dnr 4.4.16-2819/15)

Svenskt Vatten anser att dokumentationen för växtskyddsmedel som sprids inom vattenskyddsområden bör skickas till berörd dricksvattenproducent.

Remiss från: Jordbruksverket

Statens jordbruksverk föreslår att den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter ska dokumentera bland annat medel, dos, datum, temperatur och vindförhållanden och att dokumentationen ska sparas i minst tre år.

Svenskt Vatten anser att dokumentationen för de växtskyddsmedel som sprids inom vattenskyddsområden också bör skickas till berörd dricksvattenproducent och att tre år är alldeles för kort tid att spara dokumentationen.