Förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten

Svenskt Vatten anser att initiativet att ta fram riktvärden för PFAS i grundvatten är bra, men att det saknas ett tydligt vetenskapligt resonemang för valet av riktvärden avseende hälso- och miljörelaterade risker. Vi förutsätter också att de riktvärden som föreslås gäller nationellt och att de övervakas av miljöövervakande myndighet samt att principen att förorenaren betalar gäller.

Remiss från Vattenmyndigheterna.

Läs hela remissvaret: Förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten