Remissvar på Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar på Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel

Svenskt Vatten ser positivt på förändringarna som medför att kontrollmyndigheterna (miljökontoren) i landets olika delar kommer att genomföra kontrollerna på likartat sätt. När det gäller kontrollmyndigheters beredskapsplan menar vi att den bör tas fram av den beredskapsgrupp som varje kommun ska ha, där både miljökontoret, dricksvattenproducenten, räddningstjänsten, kommunens säkerhetschef och andra berörda ingår.

Remiss från: Livsmedelsverket
Kommentar: Livsmedelsverket har förtydligat kraven på kontrollmyndigheterna när det gäller hur de ska planera, genomföra och följa upp kontrollverksamheten.

Ladda ner remissvaret: Remissvar på Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel, Dnr 2016/00753.