Miljögifter i vatten, klassificering av ytvattenstatus - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Miljögifter i vatten, klassificering av ytvattenstatus

Svenskt Vatten anser att vägledning i huvudsak är bra. Den behöver utvecklas i vissa delar för att förebygga risker för felklassning. Det behövs också vägledning om praktisk tillämpning i enskilda fall. Klassificeringen påverkar myndighetskrav som kan ställas på VA-verksamheter.

Läs hela remissvaret: Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus, vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:9