Remiss med nya krav på avlopp <200 pe - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remiss med nya krav på avlopp <200 pe

Ett andra förslag med nya krav på avlopp för färre än 200 personer (pe) är på remiss. Kraven rör såväl enskilda som allmänna avlopp.

Förslaget har skickats på remiss till några få och lite större VA-organisationer men i flertalet fall till kommuner. En del av dessa kommuner har avloppsreningen i en särskild organisation. Det är inte alltid som VA-organisationen fått den när kommunen fått den.

Ta gärna interna kommunala kontakter i de fall kommunen har fått remissen. Förslaget till regler om små avlopp (<200 pe) inkluderar krav på avlopp som kan vara både enskilda och allmänna.

VA-organisationerna ansvarar inte för enskilda avlopp och därmed heller inte Svenskt Vatten, men beroende på hur kraven på de enskilda avloppen utformas går det inte att utesluta att dessa kan påverka efterfrågan på allmänt avlopp i områden där 6 § vattentjänstlagen skulle kunna bli tillämplig. Omhändertagande av slam från enskilda avlopp kan i en del kommuner påverka reningsverk i eller utanför kommunen. Vissa krav i förslaget riktas mot avloppsanläggningar som redan nu är allmänna.

Du som är medlem kan bistå Svenskt Vatten med dina synpunkter på det remitterade förslaget och med vilka konsekvenser det kan få för allmänt VA, lämna dessa senast den 15 mars till peter.sorngard(a) svensktvatten.se.

Även den som inte är medtagen på remisslistan får lämna egna synpunkter på förslaget direkt till Miljö- och energidepartementet.