Från värdekedja till värdecykel SoU 2017:22 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Från värdekedja till värdecykel SoU 2017:22

Svenskt Vatten stödjer utredningens förslag om att tillsätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi och förslaget om att öka inslaget av miljöskatter och avgifter till förmån för att sänka skatten på arbete. Svenskt Vatten anser att det är helt nödvändigt att regeringen snarast fattar ett beslut gällande Fosforförordningen med återföringsmål för fosfor och kväve samt ett regelverk för hållbara kretslopp.

Här kan du läsa hela Svenskt Vattens remissvar>>