Ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier

Svenskt Vatten är i grunden positiv till förändringen och syftet med förslaget att skärpa bedömningen av vad som utgör en restprodukt. Det är dock viktigt att lågvärdiga blöta substrat även fortsättningsvis kunna betraktas som avfall eller restprodukt och som vi tolkar bestämmelsen borde det i de allra flesta fall vara hanterbart.

Läs mer om remissvaret här>>