Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Svenskt Vatten har tillstyrkt att undantaget för COD-analysen från Sveriges kvicksilverförbud förlängs till utgången av 2022.

Se hela remissvaret