Översyn av känsliga områden enligt EU:s nitratdirektiv - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Översyn av känsliga områden enligt EU:s nitratdirektiv

Svenskt Vatten anser att Jordbruksverket bör ta hänsyn till kvalitetsbrister i data när områden som är känsliga för utsläpp av nitrater från jordbruket ska pekas ut. Det finns en risk att kvalitetsbrister återverkar på fel sätt på reningsverk när miljökvalitetsnormer regleras och tillämpas och krav ställs med stöd av miljöbalken.

Här är vårt remissvar (pdf).