Nya skatteregler för företagssektorn - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya skatteregler för företagssektorn

Svenskt Vatten avstyrker det föreliggande förslaget. Svenskt Vatten kan inte tillstyrka ett förslag vars effekter inte har analyserats men som, även i avsaknad av en sådan analys, kan konstateras slår hårt mot de kommunala bolagens samhällsviktiga verksamheter. Förslaget slår särskilt hårt mot de kommunala VA-organisationerna som står inför ett omfattande investeringsbehov samtidigt som de inte kan bygga upp ett eget kapital och är tvingade att låna.

Läs hela Svenskt Vattens svar här>>