Vi stödjer förslagen i Vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vi stödjer förslagen i Vattenförvaltningsutredningen (SOU 2019:66)

Utredningen har gjort ett mycket bra arbete och vi välkomnar förslagen som gör statens myndighetsorganisation effektivare.

Det är bra att vattenmyndigheterna läggs ner och att arbete i avrinningsområden stärks. Svenskt Vatten vill lyfta fram hur viktigt det är att riksdagen, regeringen och kommunerna får inflytande på det sätt som utredningen föreslår.

Läs remissvaret här (pdf).

Medlemmar kunde lämna synpunkter senast 7 april gällande Svenskt Vattens förslag till remissvar till peter.sorngard (a) svensktvatten.se