Mer biogas! För ett hållbart Sverige - nu finns det ett preliminärt remissvar från Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mer biogas! För ett hållbart Sverige - nu finns det ett preliminärt remissvar från Svenskt Vatten

Utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) har skickats ut på remiss. Kom gärna med synpunkter på Svenskt Vattens preliminära remissvar och medverka även gärna i kommunens arbete med att ta fram ett eget remissvar.

Svenskt Vatten vill uppmärksamma er på att utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) skickats ut på remiss. Länk till remiss.

Tyvärr har att Regeringskansliet i de flesta fall skickat remissen till kommun och inte direkt till VA-organisationen.

Svenskt Vatten har nu skrivit fram ett preliminärt remissvar (word-dokument). Vi hoppas det preliminära remissvaret kan stödja framtagandet av ert remissvar. Det är nu viktigt att ni nu tar nödvändiga interna kontakter med kommunen och säkerställer er delaktighet i beredningen av remissen. Er VA-kompetens och kunskap är avgörande för ett samlat och bra remissunderlag.

Vidare är det värt att notera att alla (oavsett om man står med på remisslistan eller inte) har rätt att svara på remissen. ÄR ni organiserade i bolagsform kan ni även skicka ”eget” remissvar som kompletterar kommunens svar.
Sista dag för ert remissvar till Infrastrukturdepartementet är den 30 april. 

Svenskt Vatten välkomnar förstås också era synpunkter på vårt preliminära remissvar. Maila era synpunkter till anders.finnson@svensktvatten.se senast onsdagen den 1 april.

Kort sammanfattning av de förslag i utredningen som berör reningsverken

Utredningen föreslår:

  • att undantaget för koldioxidskatt finns kvar för biogas.
  • att även reningsverken som producerar biogas för uppgradering finns med i programmet för den så kallade uppgraderingspremien på ca 20-30 öre per kWh.
  • att systemet har en 10-årig långsiktighet och att möjlighet finns för nya anläggningar att söka uppgraderingspremien.