HaV bjuder in till remiss - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

HaV bjuder in till remiss

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster kartläggs och analyseras samt klassificeras och normsätts.

Svenskt Vatten anser att VA-huvudmän med verksamheter som berörs bör kontakta kommunen för att gemensamt svara på remissen eller svara själva.

Läs mer!