Bra utredning om Framtidens kemikaliekontroll - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bra utredning om Framtidens kemikaliekontroll

Svenskt Vatten anser i vårt remissvar att alla förslagen i utredningen är bra. Förslagen handlar om gruppvisa bedömningar och kombinationseffekter av kemiska ämnen. Vi stödjer förslagen att ändra och förbättra EU:s kemikalielagar och Ramdirektivet för vatten. Prioritet bör ges åt svårnedbrytbara ämnen eller ämnesgrupper som till exempel PFAS.

Läs Svenskt Vattens remissvar här (pdf).