EurEau - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

EurEau

Samarbetsorganisationen EurEau samlar de nationella föreningarna för allmän vattenförsörjning och avlopp.

EurEau grundades 1975 och har idag sitt kontor i Bryssel. De representerar europeiska VA-organisationer i 29 länder. Tillsammans erbjuder organisationerna vattentjänster åt 400 miljoner människor och är arbetsplats åt en halv miljon anställda. EurEau:s roll är erbjuda sin kompetens i EU-organen och påverka de europeiska beslutsfattarna.

EurEau:s struktur

EurEau styrs av en generalförsamling, General Assembly, där varje europeiskt land som är medlem i EurEau har rätt till en plats. General Assembly har ett verkställande utskott, Executive Committee (EXCOM). Sedan den 1 juli 2023 är Pär Dalhielm, Svenskt Vatten ordförande för båda.  

Kommissioner

Tre kommissioner behandlar ärenden och rapporterar till General Assembly. Har du frågor om något som tagits upp på ett möte är du välkommen att höra av dig till någon av de svenska representanterna. 

EurEau 1: Dricksvatten

hanterar EU-frågor gällande råvatten, dricksvatten och tillhörande distributionsanläggningar. Representanter från Sverige är: Henrik Peterson, NODRA och Birger Wallsten, Svenskt Vatten.

EurEau 2: Avlopp, miljö och cirkulär ekonomi

hanterar EU-frågor om avlopp och vattenmiljöfrågor, uppströmsarbete, kemikaliearbetet i samhället och cirkulär ekonomi.  Susanne Tumlin, Gryaab och Anders Finnson, Svenskt Vatten

EurEau 3: Juridik, ekonomi, tillgångsförvaltning

hanterar EU-frågor gällande juridik, ekonomi och tillgångsförvaltning.  Sarah Berwick, Svenskt Vatten (juridik), och Erik Karlsson, Svenskt Vatten (ekonomi och tillgångsförvaltning).