Hoppa till huvudinnehåll

EurEau

Samarbetsorganisationen EurEau samlar de nationella föreningarna för allmän vattenförsörjning och avlopp.

EurEau grundades 1975 och har idag sitt kontor i Bryssel. De representerar europeiska VA-organisationer i 29 länder. Tillsammans erbjuder organisationerna vattentjänster åt 400 miljoner människor och är arbetsplats åt en halv miljon anställda. EurEau:s roll är erbjuda sin kompetens i EU-organen och påverka de europeiska beslutsfattarna.

EurEau:s struktur

EurEau styrs av en generalförsamling där varje europeiskt land som är medlem i EurEau har rätt till en plats. General Assembly har ett verkställande utskott, Executive Committee (EXCOM). Sedan den 1 juli 2019 är Claudia Castell-Exner från Tyskland ordförande för båda. I EXCOM är Pär Dalhielm, Svenskt Vatten, invald.

Kommissioner

Tre kommissioner behandlar ärenden och rapporterar till General Assembly. Har du frågor om något som tagits upp på ett möte är du välkommen att höra av dig till någon av de svenska representanterna. 

EurEau I: Dricksvatten

hanterar EU-frågor gällande råvatten, dricksvatten och tillhörande distributionsanläggningar. Representanter från Sverige är: Kenneth M Persson, Sydvatten och Birger Wallsten, Svenskt Vatten.

EurEau II: Avlopp, miljö och kretslopp

hanterar EU-frågor om avlopp och vattenmiljöfrågor, uppströmsarbete, kemikaliearbetet i samhället och kretsloppsfrågor.  Susanne Tumlin, Gryaab och Anders Finnson, Svenskt Vatten

EurEau III: Juridik, ekonomi, standardisering

hanterar EU-frågor gällande juridik, ekonomi och benchmarking.  Åsa Snith, Sollentuna Energi och Miljö, och Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten.