Badvattendirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Badvattendirektivet

Direktivet gäller förvaltning av badvattenkvaliteten i medlemsländerna och riktar sig främst mot de ytvatten som ett stort antal personer badar i, dock inte spa- och simbassänger.

Badplatserna ska registreras och få en badvattenprofil som bland annat beskriver badvattnet, eventuella föroreningskällor, algutbredning, kontrollpunkter och åtgärder mot föroreningar.

Svenskt Vatten anser att direktivet slår fast viktiga kvalitetskrav som ska skydda människors hälsa när de badar. Ohygieniskt badvatten kan ha många orsaker, t.ex. avföring från stora fågelflockar, utsläpp från jordbruk, utsläpp av avloppsvatten från tätorter via reningsverk, bräddningar från ledningsnät och genom dagvatten och sådana måste motverkas.

Aktuellt läge: EU-kommissionen ska se över direktivet senast 2020.

Ansvarig central myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer: Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten