Analys och bedömning av konsekvenser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Analys och bedömning av konsekvenser

Svenskt Vattens analys och värdering av EU-kommissionens förslag den 26 oktober 2022 till nytt avloppsdirektiv.

Svenskt Vatten anser att direktivets allvarligaste brist är avsaknaden av regler som skyddar miljön och samhällskostnaderna från de negativa följderna av försämringsförbudet i EU:s vattendirektiv efter EU-domstolens Weserdom samt att förslaget innehåller krav som kan bli negativa för miljö och klimat till stora kostnader. 

Läs hela konsekvensanalysen här

Kontaktperson: Peter Sörngård, 08-506 002 20