Europeiskt påverkansarbete - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Europeiskt påverkansarbete

Man brukar säga att 80 % av vår miljölagstiftning numera beslutas av EU. EU-arbetet är oerhört viktigt att ta på allvar. Från initialt arbete i en expertgrupp till verklighet i en VA-organisation kan tidsavståndet vara 10-20 år. Men att inte påverka från början kan medföra mycket kostsamma eller besvärliga krav som senare ska verkställas.

På VA-området påverkar många direktiv, t.ex. för dricksvatten, avlopp samt ramdirektivet för vatten. Direktiv tvingar fram krav i svensk lagstiftning. Utöver direktiven finns EU-förordningar som ska följas utan att göras om till svensk lagstiftning.

Eftersom lagar numera ofta beslutas i Bryssel och Strasbourg blir i praktiken regeringen som blir lagstiftare i Sverige genom sin plats i ministerrådet. Ministern har hälften av Sveriges beslutsmakt i EU. Ministerns ståndpunkter kan behöva ha stöd i Riksdagens EU-nämnd som får underlag från regeringen som i sin tur fått underlag från främst myndigheter. 

De 21 svenska ledamöterna i EU-parlamentet har den andra hälften av beslutsmakten och påverkar genom de grupper av partier som bäst motsvarar deras eget parti. När EU bereder förslag till beslut hörs även EU:s regionråd i vilket politiker från svenska regioner och kommuner deltar och är organiserade i SKR:s EU-beredning. EU-kommissionen har representation i Stockholm och Sveriges regering har detsamma i Bryssel. Allt detta medför att Svenskt Vattens EU-arbete sker både i Sverige och på EU-nivå, ofta genom EurEau

I den Europeiska samarbetsorganisationen EurEau deltar Svenskt Vatten tillsammans med 31 andra länder för att påverka de europeiska beslutsfattarna.

Det är sällan möjligt för oss och EurEau att medverka i kommissionens arbetsgrupper och expertgrupper för ett visst direktiv men det är i dessa som sakkraven ofta mejslas fram i tidigt skede. Eftersom Sverige medverkar i grupperna genom personal från myndigheter, regeringskansli och andra institutioner har Svenskt Vatten kontakt med dessa.

När gruppernas resultat ska bli ett direktiv fortsätter det tidigare påverkansarbetet men det är fortsatt lika viktigt att påverka på EU-nivå. Här har vi god hjälp av EurEau om vi fått gehör där för våra synpunkter. För att bli starka i EurEau samverkar vi med våra nordiska vänner och andra som ser på sakfrågan på samma sätt som vi. EurEau har goda kontakter in i EU:s olika organ och beslutsprocesser.

Svenskt Vatten arbetar också direkt mot EU-kommissionens direktorat (t.ex. för miljö eller klimat) och vid behov mot svenska EU-parlamentariker.  Finns det fler i Sverige som tycker som vi samverkar vi med dem i våra kontakter.

Utredningen "EU på hemmaplan" konstaterade 2016 att samhällets medverkan samt förankringen av regeringens och Riksdagens EU-politik brister allvarligt. En rapport 2020 från Centrum för EU-forskning bekräftar att den trenden blir allt sämre. Det finns starka skäl för Svenskt Vatten att verka för att VA-frågorna får ta plats i EU-politiken.