Hoppa till huvudinnehåll

Vad utmanar vattenleveransen?

  • Underhållsbehov och investeringar. Stora delar av den svenska VA-infrastrukturen anlades under mitten av 1900-talet. Nu är både ledningsnät och anläggningar slitna och behöver rustas upp, byggas ut och anpassas till moderna krav. Många kommuner står dessutom inför utbyggnad av infrastrukturen.
  • Miljökrav och regler. Genom nya EU-direktiv samt skärpta nationella miljökrav, ökar kraven på rening av exempelvis läkemedelsrester och skadliga kemikalier som PFAS.
  • Klimatförändringar. Skyfall, höga vattenflöden, översvämningar, värmeböljor och periodvis torka utmanar stabiliteten i vattenförsörjningen.
  • Demografiska faktorer. Urbanisering ställer krav på högre kapacitet samtidigt som områden med krympande befolkningsunderlag medför nya förutsättningar för leveransen. Vattenförsörjningen kan behöva ta höjd för en mer mobil befolkning i framtiden. Vi blir också allt fler som ska dela på vattnet.
  • Kompetensförsörjning. VA-branschen står inför stora pensionsavgångar samtidigt som behovet av kompetenta medarbetare ökar. Det gäller inte minst inom teknik, digitalisering och kompetensområden som ligger utanför det rent VA-relaterade.
  • Förändrat säkerhetsläge. Det osäkra läget i omvärlden påverkar också vattenförsörjningen, både vad gäller exempelvis hotbilden och brist på viktiga kemikalier.