Har vi brist på vatten redan nu? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Har vi brist på vatten redan nu?

Jämfört med många andra länder har Sverige god tillgång på friskt vatten. Samtidigt är detta inget vi kan ta för givet framöver, då vattnet utmanas av en rad faktorer.

Vattenbrist är en av klimatförändringarnas mest påtagliga konsekvenser. Ett förändrat klimat ökar risken för både översvämningar och torka, som i sin tur påverkar både tillgång till grundvatten och flödet av ytvatten globalt och här i Sverige. Andra utmaningar handlar om övergödning av sjöar, förorening av vattentäkter och otillräckligt skydd för landets dricksvattentäkter.