Hoppa till huvudinnehåll

PFAS

Svenskt Vatten anses att det är viktigt att PFAS-frågan tas på allvar av alla aktörer, både lagstiftande instanser och industrin. Det kan inte bara ligga på VA-aktörerna att rena bort PFAS, till höga kostnader för VA-kollektivet.

Det kan heller inte vara så att VA-bolag ska betala skadestånd för PFAS-förorenat vatten. Eftersom VA-verksamhet bekostas av VA-kollektivet innebär det i praktiken att det är vattenkonsumenterna som får betala sitt eget skadestånd. Ansvaret för förekomsten av PFAS i dricksvattnet och kostnaderna måste läggas där det hör hemma, hos PFAS-användarna.