PFAS - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

PFAS

Svenskt Vatten anser att det är viktigt att PFAS-frågan tas på allvar av alla aktörer, både lagstiftande instanser och industrin. Det kan inte bara ligga på VA-aktörerna att rena bort PFAS, till höga kostnader för VA-kollektivet.

Det kan heller inte vara så att VA-bolag ska betala skadestånd för PFAS-förorenat vatten. Eftersom VA-verksamhet bekostas av VA-kollektivet innebär det i praktiken att det är vattenkonsumenterna som får betala sitt eget skadestånd, som i exemplet med Ronneby Miljö & Teknik. Ansvaret för förekomsten av PFAS i dricksvattnet och kostnaderna måste läggas där det hör hemma, hos PFAS-användarna. Svenskt Vattens ståndpunkter när det gäller PFAS och skadliga kemikalier i allmänhet redovisas HÄR.

I rapporten nedan ger vi en bakgrund och aktuellt läge och redovisar en sammanställning av en enkät till detaljhandeln om deras arbete med att fasa ut PFAS.

PFAS - giftet på allas läppar (våren 2022)
Ladda hem en aktuell rapport i Vattenbokhandeln.