EU-val 2024 - partierna och vattenfrågorna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

EU-val 2024 - partierna och vattenfrågorna

Den nionde juni går Sverige till EU-val. Vi har sett vikten av ett effektivt EU-arbete i våra viktigaste vattenfrågor avspeglas i såväl dricksvatten- som avloppsdirektivet. Därför lyfter vi på Svenskt Vatten de frågor som kommer att prägla VA-branschens framtida arbete till våra politiska partier.

Svenskt Vatten har erbjudit de nuvarande riksdagspartierna att svara på frågor som berör VA-branschen inför EU-valet 2024. Deras svar har filmats och resultatet syns på den här sidan. 

I filmerna svarar EU-kandidater från partierna på följande frågor:

  • Vad säger ditt parti om det föreslagna EU-förbudet mot PFAS-ämnen?
  • Vilken roll har VA-branschen när det gäller att ta itu med klimatförändringar och att anpassa samhället efter dem?
  • Vilket ansvar bör EU ta för att säkra hållbara vattentjänster inom?

Fem partier valde att delta i undersökningen.