Viktiga ställningstaganden från klimat- och miljöministern i EU:s ministerråd - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Viktiga ställningstaganden från klimat- och miljöministern i EU:s ministerråd

Under gårdagen talade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i EU:s ministerråd om avloppsdirektivet. Ministern var tydlig och offensiv i sitt budskap gällande behovet av undantag för Ramdirektivet för vattens försämringsförbud, kväveretention och producentansvar, ett starkt och viktigt budskap enligt Svenskt Vatten.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari framförde tre viktiga ståndpunkter om avloppsdirektivet i går i EU:s ministerråd. Hon lyfte fram att direktivet måste ha ett undantag från Ramdirektivet för vattens försämringsförbud för effektiva reningsverk, att Sverige måste få tillgodoräkna att kvävenivåer reduceras naturligt i sjöar innan det når kvävekänsliga havsvatten samt att de som tillverkar och importerar läkemedel och kosmetika ska finansiera avancerad rening fullt ut.  
 
– Det är värdefullt och bra att klimat- och miljöministern är tydlig och strider för tre viktiga ståndpunkter för svenskt miljöskydd och Sveriges kommuner, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten. 
 
Svenskt Vatten har drivit dessa tre prioriterade områden tillsammans med andra frågor i närmare sex år. Det finns fortfarande detaljer som behöver filas på, men detta var första gången en svensk minister tydligt framförde svenska ståndpunkter i dessa frågor. Möjligheterna för Sveriges regering att påverka är starkt begränsade framöver. Nu ska EU-parlamentets och Ministerrådets båda förslag jämkas till ett gemensamt. Det sker i en så kallad trilog mellan EU:s ordförandeland som representerar ministerrådet och parlamentets rapportör med stöd av EU-kommissionen.