Viktiga initiativ på beredskapsområdet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Viktiga initiativ på beredskapsområdet

Krisberedskap och civilt försvar fortsätter att vara en av VA-branschens allra viktigaste frågor framöver. I slutet av april ser vi två omfattande initiativ på området – dels släpper vi på Svenskt Vatten vår Säkerhetshandbok, dels inleds en turné av utbildningsdagar som genomförs av Livsmedelsverket. Dessa dagar syftar till att bidra med konkret information, praktiskt stöd och handfasta tips, och tar avstamp i Handboken för krisberedskap och civilt försvar.

Klimatförändringar, snabb digitalisering och ett påtagligt förändrat omvärldsläge bidrar till att krisberedskap och civilt försvar har blivit ett av de allra viktigaste områdena för samhällsviktiga verksamheter som vatten och avlopp. Som en del av beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten har vi på Svenskt Vatten arbetat aktivt med frågan, ett arbete som fortgår under våren. Livsmedelsverket bjuder in till utbildningsdagar på flera orter i landet i samband med lanseringen av Handboken för krisberedskap och civilt försvar, en handbok som både vi och flera av våra medlemmar bidragit till. Fokus under dessa dagar ligger på rörelsen från planering till handling genom att stärka dricksvattenförsörjningen gällande krisberedskap, civilt försvar och informationssäkerhet. Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig i första hand till Sveriges VA-huvudmän. Mer information, datum och anmälningsinformation finns hos Livsmedelsverket.

Parallellt med det arbete Svenskt Vatten har gjort inom beredskapssektorn har produktionen av vår säkerhetshandbok pågått. Publikationen ska ge dig som arbetar med säkerhet inom VA-verksamheten en vägledning till hur säkerhetsarbetet kan bedrivas, vilka lagar som gäller och en översikt över övriga vägledningar och arbetssätt som finns inom området. Dessutom går handboken inom vissa områden också in på djupet och ger konkreta tips och råd om hur man kan och bör agera. Säkerhetshandboken planeras att lanseras i slutet av april. Under hösten planerar vi även för vår kurs Säkerhetsarbete – Introduktion där deltagarna introduceras för ett systematiskt arbete med säkerhetsfrågorna.