Vikten av kompetensutveckling för framtidens kommunikatör - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vikten av kompetensutveckling för framtidens kommunikatör

Vad behöver egentligen framtidens kommunikatör kunna? Den frågan kommer EvaHanna Wittrin, kompetensutvecklingschef på Sveriges Kommunikatörer, att med hjälp av en stor kompetenskartläggning besvara på Kommunikationskonferensen. Dessutom pratar hon mer generellt om behovet till kompetensutveckling. För henne är det självklart att sträva efter ny kunskap och ytterligare färdigheter, men det är också en absolut nödvändighet för att behålla sin relevans i yrkeslivet.

– Om man inte kompetensutvecklar sig kommer man att bli omkörd. Det är tyvärr så att om några år kommer alla vi vara inaktuella i fråga om det vi vet och det vi kan – hur förhåller vi oss till det? säger EvaHanna.

”Kunskap är den lättaste ryggsäcken att bära.” De bevingade orden fick EvaHanna Wittrin med sig från en vd när hon lämnade ett tidigare arbete och de har levt kvar i hennes minne sedan dess. Inte helt förvånande arbetar hon nu med kompetensutveckling på heltid. Numera leder EvaHanna Sveriges Kommunikatörers arbete på området och är aktuell som talare på 2024 års Kommunikationskonferens. Där kommer hon att dela med sig av insikter hon fått genom sin roll.

– Mina byggstenar kommer att vara varför man ska kompetensutveckla sig, framtidens kommunikatör och vad man kan göra för att inte bli inaktuell inom några år, berättar hon.

I fjol genomförde Sveriges Kommunikatörer en stor kompetenskartläggning där de fick in nästan 1500 svar. Nyckelinsikter från det underlaget kommer EvaHanna ta med sig för att ge sitt svar på frågan om vad framtidens kommunikatör behöver ha för färdigheter och kunskaper.

Omöjligt att värja sig från AI

EvaHanna nämner omvärlden och dess snabba utveckling som en av de främsta aspekterna till varför kompetensutveckling är ett så viktigt område. På frågan om det är något specifikt område som man som kommunikatör bör sätta sig in i svarar hon utan tvekan AI. Det går helt enkelt inte att värja sig för den era vi så smått börjat gå in i.

– AI är det område som kommer ha störst betydelse för kommunikatörer framöver därför att där handlar det om helt andra arbetssätt och arbetsförhållanden. AI kommer inte ta över kommunikatörernas jobb, men vi kommer behöva förhålla oss till det och till den teknologiska utvecklingen, förklarar hon.

När teknologi befinner sig i sen så snabb utvecklingsfas som AI gör är det dessutom viktigt att färska upp minnet med jämna mellanrum. Går man en kurs i dag kan kunskaperna vara föråldrade redan om ett halvår.

– Tåget går inte att stoppa, det går fortare och fortare, säger EvaHanna.

Stressfaktor kan bli framgångsfaktor

Utvecklingshastigheten kan bli en stressfaktor, men EvaHanna menar att det inte behöver bli det. I stället är det viktigt att staka ut en egen väg framåt, identifiera de områden man vill utveckla och skrida till handling.

– Det finns saker att göra, både stort och smått. Lägger man en plan för sig själv kommer man inte råka ut för att man är övertalig om några år utan då är man med i matchen även framåt, avslutar hon.