Vattenstämman öppen för anmälan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenstämman öppen för anmälan

Nu öppnar vi anmälan till Sveriges största samtalsarena för aktuella vattenfrågor – Vattenstämman. Vatten är en resurs lik ingen annan, vilket de senaste årens torka och översvämningar i Europa påminner oss om. Under årets Vattenstämma fokuserar vi på en blå färdplan för Sverige och diskuterar hur vår bransch, tillsammans med politiken och forskningen, kan samverka för att möta vattenförsörjningens utmaningar. Vattenstämman äger rum i Umeå den 22–24 maj.

Sveriges vattenförsörjning står inför betydande utmaningar med stora investeringsbehov, klimatförändringar och befolkningsökningar. Årets Vattenstämma i Umeå fokuserar därför på en blå färdplan för Sverige. Om vi inte börjar planera inför kriser och investera i landets vatteninfrastruktur riskerar vi att i framtiden få en vattensituation med allvarliga konsekvenser för både samhället och miljön.

Tillsammans med värdkommun Umeå och VAKIN arrangerar Svenskt Vatten den årliga Vattenstämman mellan den 22–24 maj. Utöver externa talare med fokus på finansieringslösningar, klimatanpassning och omvärldsläget samlar vi VA-branschen till diskussion om våra gemensamma utmaningar och möjligheter.

Anmälan är öppen nu.