Vattenkrig i Almedalen – här är frågorna Svenskt Vatten gärna diskuterar i Visby - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenkrig i Almedalen – här är frågorna Svenskt Vatten gärna diskuterar i Visby

Politiker, beslutsfattare och engagerade aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor möts i Almedalen den 27 juni till 1 juli. Från Svenskt Vatten reser en motiverad grupp med sikte på att lyfta vattenfrågorna under sitt deltagande. Utöver egna seminarier och ett samarrangemang ser de fram emot möten och diskussioner i mer informella format. Vi ställde några snabba frågor till våra representanter som tar färjan till Gotland i slutet av juni, så här svarade de.

SV_Press_portratt_Par_3.JPG

Pär Dalhielm, VD:

1.       Varför åker du till Almedalen?

Mötet med människor. Vattenfrågorna är för viktiga för att hållas inom VA-branschen och Almedalen är en plats där mötet och samtalet står i centrum. Det ger utmärkta förutsättningar att få intryck men också få vattenfrågan att sippra in under huden i branscher, intressenter och inte minst politiken. Kommer göra allt jag kan för att få andra att lämna Almedalen med en känsla att vattenfrågan är en del av lösningen för ett starkt civilförsvar och framtidens hållbara samhällsbygge.

2.      Vad ser du mest fram emot under årets Almedalsvecka?

Självklart våra egna öppna seminarier, men också panelsamtalet om Gröna investeringar tillsammans med Kommuninvest och de politiska ungdomsförbunden.

Men det som jag ser fram emot lite extra är något som inte syns i det officiella programmet. Ett slutet samtal om civilberedskap där bland annat Carl-Oscar Bohlin (ministern för civilberedskap), Generaldirektören för Livsmedelsverket och LRF´s förbundsordförande Palle Borgström medverkar.

3.      Vilka frågor får man gärna komma fram till dig och diskutera under veckan?

Allt! Vattenfrågan är relevant i de flesta perspektiv. Men vill man snacka hållbar stadsutveckling, beredskap, klimatomställning och infrastruktur så får man köpass.

 

Henrik Wingfors, Enhetschef för Vattentjänstenheten:

1.       Varför åker du till Almedalen?

Det är en unik arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt påverkansarbete. Självklart måste Svenskt Vatten vara där för att samtala med ansvariga politiker och lära dem mer om vattenfrågornas strategiska betydelse för samhällsutvecklingen men också svara på deras frågor.

2.      Vad ser du mest fram emot under årets Almedalsvecka?

Jag ser fram emot att få moderera våra två publika seminarier som båda äger rum den 28 juni. Utöver det hoppas jag kunna hitta oväntade allianser för vattenfrågan.

3.      Vilka frågor får man gärna komma fram till dig och diskutera under veckan?

Om man vill veta mer om varför Sverige behöver en blå färdplan för en samlad vattenpolitik, så är jag rätt person.

 

Erik Karlsson, Strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning:

1.       Varför åker du till Almedalen?

Jag åker till Almedalen för att få en bredare bild av vad som rör sig i områden som ligger nära vattenbranschen.

2.      Vad ser du mest fram emot under årets Almedalsvecka?

Att få träffa och diskutera med personer som jobbar i områden som berör vattenbranschen.

3.      Vilka frågor får man gärna komma fram till dig och diskutera under veckan?

Investeringsbehov, cirkulär ekonomi eller allmän status i vattenbranschen.

 

Peter Sörngård, Miljöexpert:

1.       Varför åker du till Almedalen?

Almedalen är en mötesplats. Den ger möjlighet att påverka, lyfta och diskutera havs- och vattenmiljöfrågorna och hur vi ska hushålla med, fördela och hantera vatten i ett förändrat klimat och skydda vattenkvaliteten för det är frågor som kommer att växa i betydelse med varje decimal som temperaturen ökar med.

2.      Vad ser du mest fram emot under årets Almedalsvecka?

Träffa andra som jag kan lära mig mer av och som förhoppningsvis vill veta mer av vad jag har att erbjuda.

3.      Vilka frågor får man gärna komma fram till dig och diskutera under veckan?

Prata gärna med mig om torka, vattenbrist, översvämningar och vattenkvalitet och hur vi bör använda avloppsvattnets resurser och mycket gärna om EU:s Avloppsdirektiv och Ramdirektiv för vatten.

 

Klara Westling, Expert inom avlopp och miljö:

1.       Varför åker du till Almedalen?

För att nätverka! Kanske främst för att träffa människor från andra branscher som man inte träffar lika ofta till ”vardags” men som ändå arbetar inom områden som ligger nära vår bransch såsom miljö, klimat och energi.

2.      Vad ser du mest fram emot under årets Almedalsvecka?

Att lära känna nya människor och få med mig ny kunskap som jag förhoppningsvis därefter kan nyttja i mitt arbete!

3.      Vilka frågor får man gärna komma fram till dig och diskutera under veckan?

Jag diskuterar gärna klimatfrågan, beredskapsfrågan samt hur vi på ett bättre sätt kan nyttja de resurser som kommer från avloppsreningsverken i form av energi, näring och vatten.