Vattenförsörjningen lyser med sin frånvaro i regeringens Livsmedelsstrategi 2.0 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenförsörjningen lyser med sin frånvaro i regeringens Livsmedelsstrategi 2.0

I arbetet med en ny uppdaterad livsmedelsstrategi, känd under namnet Livsmedelsstrategi 2.0, för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja missar regeringen att belysa vattenperspektivet. Detta oansett att strategin skulle innebära en ökad livsmedelsproduktion. Det skriver Svenskt Vatten i sitt officiella inspel till strategin.

– Trots att Sveriges VA-producenter förser drygt nio miljoner invånare varje dag med vårt viktigaste livsmedel omfattas de inte av strategin. Utöver dricksvattenförsörjning kräver en ökad jordbruksproduktion också stora vattenresurser - bevattningsvatten och vatten till djur är en förutsättning för att produktionen ska kunna existera, säger Svenskt Vattens dricksvattenexpert Sandra Strandh som är en av rösterna bakom inspelet.

Konkurrensen om vatten hårdnar i Sverige, framför allt på grund av klimatförändringarna som vi står inför. Sommaren 2018 var ett tydligt exempel på hur viktig tillgången till vatten är för att kunna producera livsmedel. Målet med regeringens Livsmedelsstrategi 2.0 är att den totala livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka. En sådan kedja förutsätter dock tillgång till vatten och då måste vattenresurserna i Sverige värnas och prioriteras, något strategin i nuvarande form misslyckas med. I vårt officiella inspel till strategin skriver Svenskt Vatten att regelverket för prioritering av vattenresurser bör ses över och moderniseras för att kunna hantera vattenbrist i en ny tid.

– Vattenbehoven i den kommunala dricksvattenförsörjningen behöver ingå i Livsmedelsstrategi 2.0 annars riskerar vi att hamna i en konkurrenssituation. Regional och lokal samverkan är otroligt viktigt, men myndigheter måste också ha handlingsutrymme att kunna ingripa i de fall konflikter kring vattenresurserna inte kan lösas på annat sätt, förklarar dricksvattenexpert Sandra Strandh.

Ta del av Svenskt Vattens officiella inspel i sin helhet här.